MAKALE TARAMA

Son Sayı

Yazım Kuralları

Akademik Kurullar

Önceki Sayılar

İletişim

Ana sayfa

English

             
 

ANADOLU SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ (ASAD)

Anadolu Sosyal Araştırmalar Dergisi (ASAD) dergisi, 2009'dan itibaren yılda 4 kez (Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım) OZEAN PUBLICATION tarafından yayımlanan hakemli online bir dergidir. ASAD’da, sosyal bilimlerin tüm alanları ile ilgili (Coğrafya, Tarih, Sosyoloji, Edebiyat, Eğitim, İdari ve İktisadi bilimler) ampirik, nicel ve nitel araştırmalara, en son literatürü ele alan derlemelere, meta-analiz çalışmalarına, model önerilerine, olgu sunularına, tartışmalara ve benzeri özgün yazılara yer verilir. ASAD’in temel amacı, sosyal bilimcilerin fikirlerini paylaştıkları bir platform olmaktır. Böylece ulusal ve uluslar arası sosyal bilimlere katkı sağlanması hedeflenmektedir. Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar önce amaç, konu, muhteva, sunuş tarzı ve yazım kurallarına uygunluk yönlerinden Yayın Kurulunca incelenir; yayımlanmasına karar verilen yazılar, bilimsel bakımdan değerlendirilmek üzere, alanında eser ve çalışmalarıyla tanınmış en az iki hakeme inceletilir. Yazıların değerlendirme süreci 3 ile 5 hafta içerisinde tamamlanır. Hakem raporlarının olumlu olması durumunda yazı, yayım sürecine alınır. Hakem raporları gizlidir. Yazarlar, hakem ve Yayın Kurulunun eleştiri, öneri ve düzeltmelerini dikkate almak zorundadırlar. ASAD’da yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarına aittir. Yayımlanan yazılar, düşünsel planda ASAD’ı bağlamaz. Yayın Kurulu gönderilen yazıları yayımlayıp yayımlamamakta serbesttir. Gönderilen yazılar yayımlansın ya da yayımlanmasın iade edilmez. Yayımlanmış yazıların yayım hakları ASAD'a aittir. ASAD yazarlardan yapılan harcamalara katılım bedeli alır. Katılım bedeli her makale için 100 $'dır. ASAD ve yazar/ların isimi kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz. ASAD'ın yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. ASAD’da yayın dili Türkçe olan yazıların geniş İngilizce özeti yayınlanır.


YAZARLAR İÇİN NOTLAR

Dergiye gönderilecek yazılar, A4 boyutlarında üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm bırakılarak 1,5 satır aralıklı, sola dayalı, satır sonu tirelemesiz ve 11 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Gönderilen tablo, Sekil, resim, grafik ve benzerlerinin 10 x 17 cm'lik alanı aşmaması gerekir. Bundan dolayı tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlarda daha küçük punto ve tek aralık kullanılabilir.

Yazılar her biri ayrı bir sayfada başlamak kaydıyla aşağıdaki bölümleri içermelidir:

• Başlık sayfası, (yazar/lar/ın tam adları, çalıştıkları kurumlar ve makale üst başlığını içeren)
• 100-150 kelime arası Türkçe özet ve 3-5 kelime arası Anahtar Kelimeler,
• 100-150 kelime arası İngilizce özet ve 3-5 kelime arası Anahtar Kelimeler,
• Ana Metin: Ampirik çalışmalar giriş, yöntem, bulgular, tartışma bölümlerini içermelidir.
• Yöntem: kısmında ise mutlaka örneklem, veri toplama araçları ve işlem alt bölümleri bulunmalıdır. Derleme türü çalışmalar ise problemi ortaya koymalı, ilgili literatürü yetkin bir biçimde analiz etmeli, literatürdeki eksiklikler, boşluklar ve çelişkilerin üzerinde durmalı ve çözüm için atılması gereken adımlardan bahsetmelidir. Diğer çalışmalarda ise konunun türüne göre değişiklik yapılabilir, fakat bunun okuyucuyu sıkacak ya da metinden faydalanmasını güçleştirecek detayda alt bölümler seklinde olmamasına özen gösterilmelidir.
• Kaynakça: Hem metin içinde hem de kaynakçada Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayınlanan Publication Manual of American Psychological Association [5. Baskı, 2001] adlı kitapta belirtilen yazım kuralları uygulanmalıdır (Örnekler için
http://www.nmu.edu/library/APASTYLE.HTM web adresine başvurulabilir). Bu kurallara uygun olmayan yazılar yazarlarına iade edilir.
• Ekler
• En az 4,000 karakterlik makalenin İngilizce adı ve alt bölümlerini içeren atıfların tamamının yer aldığı uzun İngilizce özet.
• Çalışmanın, Word 6.0 veya sonrası sürümü ile yazılmış bir kopyasının
e-posta adresine ekli dosya olarak gönderilmesi yayın sürecinin başlaması için yeterlidir.

RAMA VE SATIN ALMA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     copyright ozeanpublication.com © 2008